שיפוצים ובניה

שיפוצים ובניה
שיפוצים ובניה

מוצרים מבטון – מה כל כך מיוחד בהם?

בטון – החומר אשר מעלה מיד אסוציאציות עם מבנים מגושמים וגסים, פועלי בניין ומשאיות גדולות ורועשות, הרחיב בשנים האחרונות את יריעת שימושיו. כיום, הבטון אמנם עדיין משמש במידה ניכרת לבנייה,